Servicii de contabilitate

Contabilitatea reprezintă probabil ramura cea mai importantă sau chiar esențială a oricărei afaceri. Fără o situație contabilă bine revizuită, prelucrată și actualizată, orice afacere este deficitară la capitolele: dezvoltare, expansiune și profitabilitate. Prin definiție, contabilitatea este stiința care se ocupă cu ținerea evidenței, calculul și contorizarea bunurilor. O stiință și o artă deopotrivă, contabilitatea constă în urmărirea existenței și mișcării capitalurilor, utilităților, al stabilirii rezultatelor activității și plasării lor, având drept scop suportul bănesc necesar bunei gestionări a afacerilor.

Hand with pen showing diagram

De o importanță majoră înainte de a demara o afacere, sunt:

 • Firmă de contabilitate
 • Angajarea de personal calificat
 • Organizarea și locarea strategică în funcție de obiectul activității

Atunci când planul tău de afaceri începe ținând cont de criteriile enumerate mai sus dar mai ales de ordinea acestora, te afli pe drumul cel bun către succes.

Contabilitate de gestiune

 • Evidenţa global-valorică cantitativ-valorică după caz şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor
 • Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
 • Întocmirea jurnalelor contabile prevăzute de lege: Registrul Jurnal Registrul Inventar Registrul Cartea Mare;
 • Evidenţa analitică şi sintetică clienţi furnizori;
 • Evidenţa mijloace fixe calculul amortizării.

Contabilitate financiară

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderii după caz întocmirea şi depunerea declaraţiilor în termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente;
 • Întocmirea decontului de TVA şi depunerea acestuia în termenele legale;
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
 • Întocmirea de raportări contabile externe dacă specificul activităţii o impune către parteneri furnizori sau clienţi externi;
 • Lucrări specifice pentru participarea la licitaţii publice de oferte;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
 • Informarea permanentă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
 • Informări periodice privind schimbările legislaţiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificării contabilităţii de către organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare şi fiscale;
 • Întocmirea de dosare credite dosare leasing;
 • Obţinerea de certificate fiscale certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară.

Avantaje

 • Cunoaşterea în timp real:
 • -soldul din extrasul de cont bancar;
 • -situaţia datoriilor către furnizori;
 • -situaţia creanţelor clienţi;
 • -situaţia stocurilor;
 • -situaţia TVA-ului de plată sau de încasat;
 • -alte situaţii şi liste configurabile la cererea clientului.

Tarife

 • Firme fară activitate: 50 ron/lună;
 • Volum foarte mic (1 - 10 documente pe lună):100 ron/lună;
 • Volum mic (pentru 11-25 documente pe lună): 150 ron/lună;
 • Volum mediu (pentru 26-50 documente/lună):200 ron/lună;
 • Volum mare (pentru 51-75 documente/lună):250 ron/lună;
 • Volum foarte mare (peste 75 documente/lună): este necesar să contactați un membru al echipei noastre