Warning: Creating default object from empty value in /home/serviccont1/public_html/wp-content/themes/Corporative/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Servicii de contabilitate - consiliere contabila -Suceava

Resurse umane

Detalii

Considerat unul din departamentele cheie în cadrul oricărei întreprinderi, societăți sau instituții, departamentul de Resurse Umane

Contabilitate

Detalii

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu ``măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor

Îființări firme

Detalii

Vă oferim servicii de înregistrare pentru:
- societăţi comerciale SRL, SA;
- persoane fizice autorizate PFA;
- întreprinderi individuale ÎI.

Ce este contabilitatea?

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în care scop “trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori”.

Hand with pen showing diagram

Închirieri forță de muncă specializată

Puem la dispoziție numai personal bine calificat în domeniu
Elaborarea balanţei de verificare şi a balanţelor analitice;
Informarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
Evidenţa analitică şi sintetică clienţi furnizori;
Întocmirea de dosare credite dosare leasing;
Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;
Întocmirea contractelor de muncă fișa de post acte adiționale și decizii de încetare;

Vă oferim servicii de înregistrare pentru Firme

Societăţi comerciale SRL, SA;
Persoane fizice autorizate PFA;
Întreprinderi individuale ÎI.